Konfederacja Rolniczo-Konsumencka

Zrzesza środowiska rolniczo konsumenckie , reprezentując interesy rolników oraz konsumentów w obszarze polityki państwa wobec tych grup we współpracy z formacją polityczną Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Uznając rolnictwo jako strategiczny Dział Gospodarczy Państwa Polskiego, jednocześnie mając świadomość słabości przedstawicielstwa polskiego rolnictwa w życiu publicznym , wynikającego z anty rolniczej polityki Rządów po 1989 roku – zwracamy się  do Polaków jako konsumentów o obronę Rodzimego  Rolnictwa jako Ogólnonarodowego Zadania.

Celem jest stworzenie Polityki Rolnej będącej przyjazną i zespoloną z interesem konsumenta, czyniąc Go nadrzędnym podmiotem Polityki Rolnej.

W stanie masowej eksterminacji gospodarstw rolnych z przestrzeni wiejskiej z braku atrakcyjności i niskiej pozycji zawodu rolnika ucieczki młodego pokolenia, w sytuacji ekonomicznej pozycji , sprowadzającej się do bieda pracy na roli mamy świadomość , iż bez zwrócenia się do szerokiej rzeszy społeczeństwa jako Konsumentów nie jesteśmy w stanie powstrzymać procesów degradacyjnych w Polskim Rolnictwie .

Wyznawana przez nas nowa konstrukcja społeczno-gospodarcza rolnictwa, wręcz będąc odmienną od dotychczasowej filozofią społeczno-gospodarczą w rolnictwie , pozycjonującą je w roli służebnej i zintegrowanej wobec Narodu jest w stanie przywrócić ugruntowaną i należną pozycję rolnictwa w strukturze Państwa.

Zdecydowanie odrzucamy dotychczasowe praktyki demagogicznej i populistycznej działalności Organizacji Rolniczych , przejawiających się kuglarstwem , służalczością wobec politycznych formacji. W wyniku czego interes gospodarczy rolnictwa spychany jest na margines polityki a rolnictwo staje się łupem partyjnym, wskazując ,iż każde działanie w interesie rolnictwa musi wynikać z osadzenia i roztropności działań politycznych.

Narzędziem w realizacji wskazanych przesłań jest opracowany Projekt Narodowej Polityki Rolnej w służbie Suwerenności Żywnościowej.

Struktura organizacyjna Konfederacji Rolniczo Konsumenckiej :

 Krajowa Rada Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej

 Składa się z 16 – 20 osób Koordynatorów z każdego województwa, będących członkami Krajowej Rady ,jak i reprezentantami województw.

Zarząd Krajowej Rady składa się z 10 osób, Prezesa , dwóch Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

Powołane zostaną Rady Koordynatorów Okręgowych ( w układzie 41 Okręgów Wyborczych ), skład Zarządu Okręgowego liczy od 5-10 osób.

Działalność

Konfederacja Rolniczo  Konsumencka tworzy zespoły programowo – zadaniowe w układzie poszczególnych rynków rolnych , plus dwa specjalne

 –  Zespół Polityki Krajowej

  – Zespół Polityki Unijnej.

 Zadania Zespołów opracowują :

ostateczny Program Rolny , bazując na „Narodowej Polityce Rolnej w Służbie Suwerenności Żywnościowej”

– przygotowują interpelacje poselskie, przekaz w zakresie rolnictwa do Biura Prasowego Konfederacji Wolność i Niepodległość,

– konferencje prasowe w Sejmie  oraz  konferencje w okręgach,

– opiniowanie projektów dotyczących spraw rolnictwa

– obsługa Parlamentarzystów w Komisji Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska oraz udział w nich jako przedstawiciele społeczni Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej

Ponadto odpowiadają za spotkania w terenie Posłów oraz Polityków Konfederacji

Współpraca z innymi Organizacjami  w tym obszarze, szczególnie Branżowymi i Środowiskowymi z wykluczeniem „przybudówek” rządowych.

 

Dnia 03.11.2019r.                                                                 Krzysztof Tołwiński

DOŁĄCZ DO NAS I WSPIERAJ W DZIAŁANIACH