Konfederacja Rolniczo-Konsumencka

Zarząd Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej

Krzysztof Tołwiński

Krzysztof Tołwiński

Prezes Zarządu

Polski polityk, samorządowiec i rolnik, w 2007 wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm VI kadencji. Wójt rodzimej Gminy, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.  Autor “Narodowej Polityki Rolnej w Służbie Suwerenności Żywnościowej”.

Wojciech Mojzesowicz

Wojciech Mojzesowicz

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Mojzesowicz – polski polityk, działacz związkowy, rolnik, poseł na Sejm X, I, IV, V i VI kadencji, w 2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2007 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Rafał Foryś

Rafał Foryś

Wiceprezes Zarządu

Z zawodu technik dentystyczny. Rolnik ze Skrzynna w powiecie przysuskim.

 

 


Narodowa Polityka Rolna 
w służbie suwerenności żywnościowej 

  Po 1989 roku polskie rolnictwo zostało poddane tzw. transformacji ustrojowej niepodlegającej jednak niestety polityce rolnej państwa , która by miała sprecyzowane cele wobec rolnictwa. Polska racja stanu w tym obszarze nie została określona… CZYTAJ DALEJ

        KONFEDERACJA  ROLNICZO- KONSUMENCKA

   Zrzesza środowiska rolniczo konsumenckie , reprezentując interesy rolników oraz konsumentów w obszarze polityki państwa wobec tych grup we współpracy z formacją polityczną Konfederacja Wolność i Niepodległość.

   Uznając rolnictwo jako strategiczny Dział Gospodarczy Państwa Polskiego, jednocześnie mając świadomość słabości przedstawicielstwa polskiego rolnictwa w życiu publicznym , wynikającego z anty rolniczej polityki Rządów po 1989 roku – zwracamy się  do Polaków jako konsumentów o obronę Rodzimego  Rolnictwa jako Ogólnonarodowego Zadania.

   Celem jest stworzenie Polityki Rolnej będącej przyjazną i zespoloną z interesem konsumenta, czyniąc Go nadrzędnym podmiotem Polityki Rolnej.

   W stanie masowej eksterminacji gospodarstw rolnych z przestrzeni wiejskiej z braku atrakcyjności i niskiej pozycji zawodu rolnika ucieczki młodego pokolenia, w sytuacji ekonomicznej pozycji , sprowadzającej się do bieda pracy na roli mamy świadomość , iż bez zwrócenia się do szerokiej rzeszy społeczeństwa jako Konsumentów nie jesteśmy w stanie powstrzymać procesów degradacyjnych w Polskim Rolnictwie .

   Wyznawana przez nas nowa konstrukcja społeczno-gospodarcza rolnictwa, wręcz będąc odmienną od dotychczasowej filozofią społeczno-gospodarczą w rolnictwie , pozycjonującą je w roli służebnej i zintegrowanej wobec Narodu jest w stanie przywrócić ugruntowaną i należną pozycję rolnictwa w strukturze Państwa.

   Zdecydowanie odrzucamy dotychczasowe praktyki demagogicznej i populistycznej działalności Organizacji Rolniczych , przejawiających się kuglarstwem , służalczością wobec politycznych formacji. W wyniku czego interes gospodarczy rolnictwa spychany jest na margines polityki a rolnictwo staje się łupem partyjnym, wskazując ,iż każde działanie w interesie rolnictwa musi wynikać z osadzenia i roztropności działań politycznych.

   Narzędziem w realizacji wskazanych przesłań jest opracowany Projekt Narodowej Polityki Rolnej w służbie Suwerenności Żywnościowej.

        Struktura organizacyjna Konfederacji Rolniczo Konsumenckiej :

        Krajowa Rada Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej

 Składa się z 16 – 20 osób Koordynatorów z każdego województwa, będących członkami Krajowej Rady ,jak i reprezentantami województw.

       Zarząd Krajowej Rady składa się z 10 osób, Prezesa , dwóch Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

    Powołane zostaną Rady Koordynatorów Okręgowych ( w układzie 41 Okręgów Wyborczych ), skład Zarządu Okręgowego liczy od 5-10 osób.

        Działalność

   Konfederacja Rolniczo  Konsumencka tworzy zespoły programowo – zadaniowe w układzie poszczególnych rynków rolnych , plus dwa specjalne

 –  Zespół Polityki Krajowej

  – Zespół Polityki Unijnej.

       Zadania Zespołów opracowują :

ostateczny Program Rolny , bazując na „Narodowej Polityce Rolnej w Służbie Suwerenności Żywnościowej”

– przygotowują interpelacje poselskie, przekaz w zakresie rolnictwa do Biura Prasowego Konfederacji Wolność i Niepodległość,

– konferencje prasowe w Sejmie  oraz  konferencje w okręgach,

– opiniowanie projektów dotyczących spraw rolnictwa

– obsługa Parlamentarzystów w Komisji Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska oraz udział w nich jako przedstawiciele społeczni Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej

   Ponadto odpowiadają za spotkania w terenie Posłów oraz Polityków Konfederacji

   Współpraca z innymi Organizacjami  w tym obszarze, szczególnie Branżowymi i Środowiskowymi z wykluczeniem „przybudówek” rządowych.

 

 

 Dnia 03.11.2019r.                                                                 Krzysztof Tołwiński

DOŁĄCZ DO NAS I WSPIERAJ W DZIAŁANIACH